چرا برخی کانال ها صدا می کند؟

شاید برای خیلی از دوستان پیش آمده باشد که وارد خانه ای نوساز می شوند و پس از گذاشتن کولر نو متوجه صدا از کانال کولر می شوند.

در این مقاله سعی داریم کمی در مورد علل و راههای رفع این صدا صحبت کنیم و قصد نداریم در مورد صداهای مربوط به سیستم سرمایش یا کولر که ممکن است بخاطر موتور ، پولی ، یاتاقان ها و فلکه صدا تولید می کند صحبت کنیم.

پس در نظر بگیرید که کولر و یا سیستم سرمایشی شما مشکلی ندارند و صدا و نویز از کانال می باشد.

مرحله طراحی کانال سازی

این مرحله بسیار حساس و مهم می باشد به همین علت  قبل از کانال سازی ساختمان از مشاوره تیم فنی کاشان تهویه بهره مند شوید تا با توجه به محیط و نیاز شما بهترین کانال و ابعاد در نظر گرفته شود.

 مراحل اجرای کانال سازی

کیفیت تولید و اجرا پس از طراحی کانال مورد نظر اهمیت دارد.

تولید کانال

در زمان تولید کانال در کارگاه کیفیت ورق استفاده شده برای کانال سازی و همچنین نحوه تولید کانال بسیار اهمیت دارد ، برش و شکل دادن کانال باعث بالابردن کیفیت کانال می شود. کلیه کانال های کاشان تهویه از ورق با کیفیت و توسط نیروی متخصص تولید می شوند.

اجرای کانال سازی

اما چند نکته مهم در زمان اجرا بسیار اهمیت دارد. اتصال محکم قسمت های کانال به یکدیگر و پس از آن محکم کردن کل کانال در جای خود و عایق کاری کانال نکاتی به حساب می آید که اگر هر کدام از این موارد توسط تیم اجرای به درستی انجام نگیرید ، باعث بروز مشکلات غیر قابل جبران خواهد شد.

بنابراین طراحی و اجرای کانال سازی یک تخصص به حساب می آید که هیچگاه توصیه نمی شود با بهره گیری از نیروی غیر متخصص هزینه خود را هدر دهید.

در کاشن تهویه تلاش می شود بهترین ها در تمام مرحله طراحی ، تولید و اجرا و با توجه به بودجه و خواست شما انجام پذیرد.