کانال هدایت هوا

کانال هدایت هوا

کانال هدایت هوا کانال هدایت هوا مدل های مختلفی از لحاظ ظاهری دارند که در این مطلب به معرفی انواع کانال می پردازیم. کانال سازی از اقداماتی است که در کاشان تهویه انجام می شود. دستگاه تهویه جهت هدایت هوا نیاز به ابزاری برای انتقال خواهد داشت که از طریق کانال کشی این مهم...

چرا بعضی از کانال ها صدا می دهد؟

چرا برخی کانال ها صدا می کند؟ شاید برای خیلی از دوستان پیش آمده باشد که وارد خانه ای نوساز می شوند و پس از گذاشتن کولر نو متوجه صدا از کانال کولر می شوند. در این مقاله سعی داریم کمی در مورد علل و راههای رفع این صدا صحبت کنیم و قصد نداریم در مورد صداهای مربوط به سیستم...

تفاوت‌ کانال گرد و کانال چهارگوش

تفاوت کانال گرد و چهارگوش  شاید تا به حال پیش نیامده باشد که بخواهید در مورد سیستم کانال‌کشی ساختمان تجدیدنظر کنید – ولی ما این کار را کرده‌ایم.  کانال‌های هوا در اندازه‌ها، شکل‌ها و از مواد متنوعی ساخته می‌شوند. چرا کانال‌ها انواع متفاوتی دارند؟ زیرا هر نوع از این...