طراحی و ساخت کانال هواساز شرکت یلدای کویر کاشان

ساخت کانال هواساز شرکت یلدای کویر کاشان ارتباط مستقیم با نوع سیستم تهویه مطبوع آن داشت. کانال هواساز در بخش کانال کشی صنعتی یلدای کویر برای ایجاد گردش هوای مطبوع در محیط استفاده شد.  در واقع در سیستم های توزیع هوا از کانال هواساز جهت انتقال و توزیع مناسب هوا ی مناسب و با کیفیت بالاتر در کلیه فضا ها استفاده می شود. در طراحی و ساخت کانال دو کار انتقال هوا و یا همان تبادل هوا با محیط خارج و همچنین گردش هوا بهترین گزینه جهت استفاده بهینه از هوای تازه تولید شده در سیستم های تهویه مطبوع یلدای کویر است.